• Nowe kierunki kształcenia:   TECHNIK MECHANIK LOTNICZY,  TECHNIK LOGISTYK klasa z innowacją pedagogiczną SŁUŻBA W WOJSKU
 • Panel administracyjny

  Aktualności

  Uczestniczymy w projekcie "Karta Szkolna"

  Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).

  Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów.

  Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

  Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie  ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego  identyfikatora.


  Więcej informacji: bzwbk.pl/kartaszkolna

  Zobacz również: prepaid.bzwbk.pl

  e-mail: karta.szkolna@bzwbk.pl  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-20 18:26:12

  Wystawa Picasso - Dali - Goya
  Niemalże w ostatniej chwili udało nam się dostać na wystawę - Picasso, Dali, Goya - Tauromachia w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Trzej twórcy - trzy różne style - ale temat wspólny - korrida. Uczniowie uczestniczyli w niezwykle sugestywnej prelekcji, która zakończona została rozwiązaniem karty pracy przez uczniów klas 1et i 1at. Wieńczący wystawę szablon pod gobelin "Guernica" robi duże wrażenie - niezwykle sugestywny obraz Picassa upamiętniający doświadczenie hiszpańskiej wojny domowej - w jakiś symboliczny sposób zapowiadał to, co się działo w czasie II wojny światowej.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-16 19:50:00

  XIII Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu
  11 listopada to święto państwowe - Odzyskanie Niepodległości po 123 latach niewoli. Z tej okazji we Wrocławiu odbyła się już XIII Radosna Parada Niepodległości, w której uczestniczyliśmy wraz innymi szkołami różnych typów. Na plac pod Ratuszem przybyli i młodzi, i starzy, wszystkich zjednoczyła pamięć minionego czasu - 11 listopada roku 1918. Były przemówienia, odznaczenia, pieśni i parada. dzieci i młodzież poprzebierana w historyczne stroje, z flagami w dłoniach, wielu z biało-czerwonymi kotylionami przypiętymi do kurtek, niektórzy z biało-czerwonymi balonikami. Trzeba przyznać, że młodzi ludzie postarali się - były białe orły, makiety, zamaskowani Kordianowie, pułk ułanów itd., rozdawano śpiewnika i każdy mógł włączyć się do ogólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-16 19:21:56

  Marsz Wzajemnego Szacunku
  9 listopada 2014 roku wzięliśmy udział w Marszu Wzajemnego Szacunku. Był to marsz na rzecz tolerancji i szacunku i rozpoczął się na dziedzińcu przed Synagogą Pod Białym Bocianem, a zakończy spotkaniem pod pomnikiem w miejscu spalonej Synagogi Na Wygonie /ulica Łąkowa/. Według słownika tolerancja "to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka." W praktyce „tolerancja” to poparcie dla postaw, które są przeciwne dyskryminacji etnicznej, rasowej czy religijnej. Takich postaw należy uczyć od najmłodszych lat. W każdym należy zaszczepiać umiłowanie do wolności słowa, poglądów, postaw, kształtować postawy wzajemnego szacunku i właśnie tejże tolerancji wobec innych - w szerokim tego słowa znaczeniu.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-16 19:05:37

  Praktyka zagraniczna
  Od dwóch tygodni uczniowie dwóch klas trzecich przebywają na zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu "Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego" realizowanego przez Erasmus+ realizowanego ze środków unijnych.
  Kształcenie zawodowe należy traktować jako środek, który daje uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zawodowego i  elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy. W związku z tym, kształcenie w szkołach technicznych musi być spójne z tym, co dzieje się w firmach czy zakładach pracy i należy planować je tak, aby uwzględnić wiedzę potrzebną uczniom w postaci podstaw teoretycznych i konceptualnych oraz znajomość sprzętu, technologii i języka.
  Na tym tle szkolenie na stanowisku pracy staje się ważną częścią edukacji uczniów, którzy realizują programy praktyk zawodowych na stanowisku pracy jako część kształcenia poza szkołą.
  Praktyki w firmach, zakładach  dają uczniom kontakt ze światem pracy, jednocześnie umożliwiając im doskonalenie edukacji osobistej i zawodowej poprzez kształcenie w rzeczywistym otoczeniu. Warto zaznaczyć, że dla wielu takie praktyki w firmach są pierwszym kontaktem z pracą. A zatem dobrze zaplanowane i koordynowane mają podstawowe znaczenie dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.
  Przebywająca w Bolonii i Berlinie młodzież nie tylko zdobywa wiedzę, pogłębia także swoje umiejętności językowe, komunikacyjne i kulturowe, gdyż program praktyk został tak skonstruowany. żeby wszystkie sfery rozwoju ucznia były uwzględnione.
  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-16 18:37:23

  Halloween w LZN
  Halloween już na dobre zagościło w naszym kraju, choć nie przybrało ono takiej skali jak w Stanach Zjednoczonych to jednak jest i cieszy się dużym powodzeniem. Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych. Ponadto uczenie języka obcego z odwołaniem do elementów kulturowych wzbogaca i stanowi esencję tego, co w danej kulturze jest najciekawsze i warte poznania, a to jest przecież priorytetowe zadania każdego nauczyciela. Dlatego też piątkowe przedpołudnie na II piętrze LZN upłynęło pod znakiem Halloween i języka angielskiego. Dzięki olbrzymieniu zaangażowaniu Elżbiety Wójcickiej oraz uczniów z klas drugich mieliśmy możność na chwilę zatopić się w tak bardzo amerykańską tradycję, jaką jest Halloween. Zabawa była świetna.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-04 12:21:51

  Zagraniczne praktyki zawodowe
  Dwa miesiące przygotowań - uczniów dwóch klas - zajęcia językowe, psychologiczne, kulturowe, a potem lot, jazda autokarem, zakwaterowanie i... I już od dzisiaj praktyki. Każdy już wcześniej otrzymał informację - kto i gdzie. Dzisiejszy dzień uczniowie spędzą na aklimatyzacji, czyli na zwiedzaniu miasta, choć niektórzy już dzisiaj byli na praktykach.
  Podczas 4-tygodniowego pobytu w Niemczech i Bolonii młodzież będzie miała wyjątkową okazję zdobycia doświadczenia w zakładach branżowych oraz poznania zasad pracy w firmach zagranicznych. Ten wyjazd daje również możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz komunikacji interpersonalnej. Program praktyk zagranicznych przewiduje także rozwój duchowy - na dni wolne od praktyk zostały przewidziane atrakcje turystyczne, odsłaniające piękno obu miast i jego okolic. Wyjazd zagraniczny to także okazja do kontaktu z inną kulturą, językiem, a także sposobność do poznanie tradycji i zachowań mieszkańców Berlina i Bolonii.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-04 11:54:05

  Biesiada Seniora w LZN
  Integracja międzypokoleniowa i środowiskowa to świetny sposób na przełamywanie barier, to też jeden z celów, które przyświecają Lotniczym Zakładom Naukowym. A to, że życie nie kończy się z chwilą przejścia na emeryturę potwierdziła piątkowa "Biesiada Seniora", która miała miejsce w Sali Bankietowej LZN. Na spotkanie przybyli nie tylko seniorzy z 7 klubów seniora, ale także młodsi przedstawiciele społeczności Psiego Pola. Młodzi duchem brali udział w licznych konkurencjach, m.in. konkurs na najlepszą kreację, najaktywniejszego uczestnika Biesiady czy też tancerki, tancerza, zaś młodzi wiekiem /uczniowie z Gimnazjum nr 2/ pokazali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Każdy z uczestników Biesiady znalazł coś dla siebie. Dla najlepszych tancerzy ufundowano 2 Nagrody Dyrektora LZN. Wspaniała organizacja oraz współpraca kilku organizacji potwierdziła, że nie ma barier, są tylko niechętni ludzie, a takich na tej imprezie nie było. Byli za to LUDZIE AKTYWNI, LUDZIE KORZYSTAJĄCY Z ŻYCIA - członkinie Klubów Seniora z dzielnicy Psie Pole, Wrocławskiego Centrum Seniora, Klubu Aktywnych Kobiet, przedstawiciele MOPS, Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie, Fundacji Opieka i Troska oraz LZN. W pięknej Sali Bankietowej w LZN, przy wtórze muzyki czas minął szybko.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-11-02 18:17:25

  Matma nie gryzie
  W 2013 ruszył pilotażowy projekt Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego pod przekornym tytułem "Matma nie gryzie". Adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zaś celem projektu jest "odczarowanie" matematyki, a poprzez to zmniejszenie lęku uczniów przed nią. Nie da się funkcjonować bez wiedzy matematycznej, nawet w tym stopniu podstawowym. Rozwój zmysłu matematycznego ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Ponadto celem Instytutu jest zachęcenie do udziału w innych imprezach popularnonaukowych dla młodzieży proponowanych przez Instytut Matematyczny UWr.
  Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Matma nie gryzie”, którego celem jest przedstawienie przyjaznych stron matematyki w ciekawy sposób. Wykłady dotyczące różnych dziedzin nie koniecznie związanych z matematyką prowadzą dla nas wykładowcy z instytutu matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszy wykład z dziedziny „Matematyka i medycyna” już za nami. Wykład „Matematyk na wojnie” wygłosił dla nas pan dr Andrzej Dąbrowski.
  W pierwszym wykładzie uczestniczyła kl 1at i 1bt a gościnnie na godzinę pojawiła się 3az i 4at.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-28 19:28:44

  Matematyczny Marsz na Orientację
  4 października 2014r. w Miękini odbył się już XII Matematyczny Marsz na Orientację. Celem Marszu jest połączenie, wydawałoby się skrajnych dziedzin, matematyki i rekreacji, a jednak się dzieje. W Marszu uczestniczą 3-osobowe zespoły. LZN wystawił trzy drużyny - z klasy 1bt i 2bt. Do pokonania był 5 kilometrowy leśny odcinek, którego nie dałoby się pokonać bez znajomości odczytywania mapy, umiejętności obliczania odległości czy posługiwania się kompasem. Uczniów wspierała i motywowała do walki pani Małgorzata Turowska, nauczycielka matematyki. Wszystkim trzem drużynom gratulujemy umiejętności i kondycji.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-23 13:13:35

  Zajęcia w Zakladzie Inżynierii Lotniczej
  01-10-2014 klasa 1at/2 t.j. grupa technik mechanik lotniczy, miała zajęcia (m. in. lekcje z konstrukcji mechanicznych) w bazie dydaktycznej Zakładu Inżynierii Lotniczej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Braci Gierymskich 164 we Wrocławiu.
  Zajęcia wspólnie ze mną prowadzili dwaj pracownicy dydaktyczni ww Zakładu, p. Adam Jaroszewicz i p. Władysław Krupa.
  Uczniowie mieli do dyspozycji trzy samoloty: An 2 - wersja pasażerska, myśliwiec MiG 29 i myśliwsko-bombowy Su 22. Mogli też zapoznać się z budową i przeznaczeniem poszczególnych samolotów oraz zasadami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Młodzież miała swobodny dostęp do wszystkich trzech maszyn, kompletnie wyposażonych, mogli wejść także do kabiny pilotów samolotu An 2.
  Uczniowie zapoznali się z szeregiem zespołów i elementów, z których składa się samolot (kadłub, elementy nośne - skrzydła, usterzenie wysokości i kierunku, podwozie, kabina pilotów, wyposażenie kabiny pilotów wraz z mechanizmami sterowania samolotem i pracą silnika, przedział pasażerski, silnik tłokowy i odrzutowy, osprzęt silnika, układy sterowania samolotem, energetyczne źródła zasilania samolotu, układy rozruchowe, zabezpieczenia konstrukcyjne stosowane w budowie statków powietrznych, materiały konstrukcyjne i inne istotne podzespoły). Mieli możliwość wejścia przez luk przeglądowo-remontowy do komory silnika Su 22 oraz zajrzenia do innych ważnych miejsc kontrolnych rozmieszczonych na kadłubie samolotów.
  Po zajęciach lekcyjnych, mogliśmy pozostać jeszcze na terenie bazy i kontynuować zainteresowania lotnictwem w ramach koła entuzjastów lotnictwa.


  Autor: Wacław Osękowski || Data: 2014-10-15 22:10:45

  Uwaga maturzyści!
  W zakładce MATURA umieszczono link - Egzamin maturalny, który odsyła do informacji o maturze 2015 /LO/ i 2016 /Technikum/ na stronie CKE.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-08 17:12:32

  Rusłan we Wrocławiu
  W ramach pierwszego, oficjalnego we Wrocławiu święta Spotters Day, Port Lotniczy umożliwił niewielkiej grupie pasjonatów fotografowanie An-124 Rusłana.na płycie lotniska już o 6 rano był Kamil Mark, uczeń 2ct, który wraz z kilkunastoma szczęśliwcami był świadkiem lądowania An-124 Rusłan - jednego z największych samolotów transportowych na świecie. Port Lotniczy Wrocław zorganizował też zwiedzanie kokpitu pilotów Rusłana i ogłosił konkurs na najlepsze zdjęcie. Wśród wyróżnionych znalazł się i Kamil, który z kolegami przygotowuje wystawę fotograficzną i broszurę okolicznościową poświęconą szeroko pojętej pasji lotnictwa.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-08 12:25:43

  Festiwal Nauki w LZN
  Już od ładnych kilku lat odbywa się Dolnośląski Festiwal Nauki. To wyjątkowa impreza zrzeszająca miłośników szeroko pojętej nauki. Wszak wiadomo, że zamiłowanie do wiedzy, do poszerzania własnych zainteresowań rozwijać od dziecka. A nie ma lepszej formy jak poprzez zabawę. Tego, że nauka nie musi być poważna, zaś może być pożyteczna, pasjonująca i wesoła przekonali się uczniowie z kilku klas LZN. Wiadomo, że teoria nie chwyta za serce młodych, dlatego też tak ważne jest pokazanie tej drugiej strony nauki - eksperymentów, doświadczeń, magii nauki. Podążając tropem naukowców warto czasami stawiać pytania, tak czynił to m.in. Richard Feynman. Pytał on na przykład - "...skąd elektron, przechodząc przez którąś ze szczelin, wie, jaką drogę obrały inne cząstki?". Zaś o wpływie Einsteina na rozwój nauki dowiedzieli się uczniowie klasy mundurowej. Dzięki wykładowcom Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydziału Fizyki i Astronomii uczniowie LZN mogli spojrzeć na naukę z trochę innej strony.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-08 12:25:05

  Festyn "Integrujmy się"
  W tym samym dniu, tj. 20 września na terenie LZN odbył sie jesienny festyn pod hasłem "Integrujmy się". Ta myśl przyświeca organizatorom tego festynu. Pragniemy, aby mieszkańcy dzielnicy Psie Pole mieli możność spotkania się, poznania się, podzielenia się swoimi pasjami, zamiłowaniami itp., a jednocześnie  spędzenia sobotniego popołudnia na wspólnej zabawie. Atrakcji na festynie było wiele - wystąpili uczniowie z Gimnazjum nr 2 skupieni wokół Małej Akademii Kultury. Bardziej dojrzali mogli obejrzeć występ starszej generacji. Były też występy solowe. Atrakcją festynu był koncert UElektrogórali i 4Love. Oba zespoły przyciągnęły wielu fanów - młodych i starszych, i tych jeszcze starszych - wszyscy bawili się świetnie.
  Ponadto można było obejrzeć różne prace, kupić i posmakować wypieków czy pomalować sobie twarz. Na boisku szkolnym pasjonaci lotnictwa mogli siąść za sterami szybowca o imponującej rozpiętości skrzydeł - 15 metrów. Na placu manewrowym zaprezentowali się uczniowie klasy 4at - można było nie tylko podziwiać ich wyścigowy wóz, ale także zobaczyć ich w akcji. Swoje stoisko miało także Stowarzyszenie Absolwentów, którzy przygotowali wystawę fotograficzną Psie Pole i LZN dawnej i dzisiaj, Fundacja Opieka i Troska, Klub Seniora z Karłowic i wielu.
  Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw. Na festynie można było popróbować swoich sił w garncarstwie, w programowaniu Lego czy w walkach mini sumo. Każdy znalazł coś dla siebie. Festyn zakończył się około 21.
  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to, żeby Festyn ten wypadł jak najlepiej i mamy nadzieję, że wszyscy przybyli bawili się świetnie. Więcej zdjęć w oddzielnym albumie - zapraszam do jego obejrzenia.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-04 08:41:44

  Bieg integracyjny klas pierwszych
  20 września br., w sobotnie przedpołudnie odbył się tradycyjny "Bieg integracyjny". Pierwszym klasom i ich opiekunom przygotowano zadania, z których mieli się wywiązać jako drużyna. Jednym udało się to lepiej, innym mniej, jednak widać było siłę grupy. Były rzuty do kosza, quiz, biegi itp. Oczywiście nie zabrakło muzyki i odrobiny kalorii dla wyczerpanych drużyn. Ostatecznie wygrała klasa 1 et. Miejsca kolejne zajmowały klasy - 1 ct, 1 dt, 1 za, 1 at i 1 bt.
  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim tym, bez których Bieg ten by się nie odbył - nauczycielom i uczniom klas 2 i 3.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-10-04 08:29:37

  Festyn "Integrujmy się"

  Integrujmy się!

  20 września 2014

  Program

  14.00                          Rozpoczęcie pikniku

                                      Reklama pikniku (co, gdzie):

  14.00 – 16.00             boisko szkolne – gra w bule
  Od 15.00                    sala gimnastyczna – konkursy dla Seniorów

                                     występy zespołów muzyczno-teatralnych

                                     warsztaty ceramiczne,

                                     malowanie twarzy

                                     spotkanie z dynią

                                     skoki na bungee, dmuchany zamek, zabawy dla dzieci

                                     szybowiec, militaria

                                     roboty LEGO

                                     loteria – główna nagroda rower

                                     pokaz makijażu dla Seniorów

                                     wystawy: historia Psiego Pola, prezentacja Klubów Seniora

                                     kiermasze: rękodzieła, „stara szafa”

                                     „mała gastronomia”: grochówka, kiełbaski, chleb ze smalcem i pyszne ciasta

  NORDIC WALKING – Alicja Kajdrys-Łomża

  14.30 – 15.00             Dzieci z SP 98

  15.00 – 15.30             Dzieci Romskie

  15.30 – 16.00             MAK

  16.10 – 16.25             Dzieci z SP 53 – przedstawienie „Legenda o smoku Strachocie”

  16.25 – 16.35             NORDIC WALKING – Alicja Kajdrys-Łomża

  16.40 – 17.40             mini wieczorek kabaretowy

                                     Jerzy Mularczyk, Jerzy Skoczylas

  17.45 – 18.45             występ zespołu uElectro-Górale

  19.00 – 20.00             gwiazda wieczoru zespół 4LOVE  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-17 20:05:48

  Wybory do Samorządu

  Społeczność szkolna wybrała nowego przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Na przewodniczącego została wybrana Aleksandra Słotwińska, uczennica klasy 3dt.
  1.      
  Aleksandra Słotwińska  – 159 głosów
  2.       Klaudia Łękawska – 81 głosów
  3.       Sandra Tęcza – 32 głosy
  4.       Gabriela Konica – 20 głosów
  5.       Patrycja Pawłuszek – 16 głosów
  6.       Karolina Kogut – 11 głosów


  Łącznie oddano 335 głosów, w tym – 10 nieważnych i 6 wstrzymujących się.
  Gratulujemy wszystkim kandydatkom, tym razem tylko dziewczyny zdecydowały się kandydować. Wybory do Samorządu to swoista lekcja demokracji. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim, zaś nowemu - staremu Przewodniczącemu i całemu Samorządowi
  życzymy sukcesów.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-17 19:59:54

  Święto Wojsk Lądowych
  W piątek, 12 września br., klasa mundurowa brała udział w obchodach Święta Wojsk Lądowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dla młodzieży był to dzień wyjątkowy, uczestniczyli oni w święcie, którego tradycja sięga II RP. W tym uroczystym dniu podziękowano wszystkim związanym z wojskiem za ich pracę, zaangażowanie, poświęcenie. Na stronie WSOWL możecie przeczytać więcej na temat obchodów. My zaś dzięki uprzejmości pana Eugeniusza Picy mamy także kilka zdjęć z tej uroczystości. Jedno z nich zostało zrobione pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, który jest patronem Wyższej Szkoły Oficerskiej.      Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-13 08:39:12

  Pierwsze zajęcia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych
  Pierwszy tydzień kończy się dla uczniów technikum logistycznego pierwszymi zajęciami w wojsku. Uczniowie wraz z opiekunami w godzinach południowych udali się do koszar przy ulicy Czajkowskiego. Tam przybyłych przejął mjr Wojciech Czerechowski.
  Technik logistyk to klasa z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku, stąd też cotygodniowe trzygodzinne zajęcia realizowane będą w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-08 13:18:44

  Nakrętki dla Hospicjum
  W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyliśmy w zbiórce nakrętek organizowanej przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Celem zbiórki było opłacenie rehabilitacji w domach podopiecznych Fundacji. Dzięki rehabilitacji chore dzieci mają szansę nie tylko na poprawę swojej sprawności fizycznej, ale przede wszystkim zmniejszenie odczuwania bólu. Dzięki tej zbiórce opłaconych zostanie aż 1688 godzin zajęć.
  Dzięki zaangażowaniu między innymi uczniów naszej szkoły zebrano łącznie 78 916 kg plastikowych surowców, co dało niebagatelną kwotę 101 294,40 zł.
  WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM DZIĘKUJEMY W IMIENIU FUNDACJI I DZIECI  - ZA SERCE, OTWARTOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-06 16:54:11

  Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
  Tak się akurat złożyło, że tegoroczny początek roku przypadł na poniedziałek. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz minuty ciszy za tych, co poświęcili swoje życie w obronie ojczyzny. Przybyłych na uroczystość przywitali opiekun SU Andrzej Kołodziejczyk i przewodnicząca SU Aleksandra Słotwińska. Potem głos zabrała dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska. Przywitała przybyłą młodzież, ich rodziców i kadrę pedagogiczną. W kilku słowach przedstawiła zadania na ten rok, który zapowiada się bardzo pracowicie. Ponad mówiła o odpowiedzialności za szkołę, miejsce, które wybrali, by pogłębiać swoją wiedzę i kształtować swoją osobowość. Do zebranych przemówił też prezes Stowarzyszenia Absolwentów, nauczycieli i Sympatyków LZN Robert Helak. Podobnie jak pani Dyrektor, był niezmiernie wzruszony faktem ponownego otworzenia kierunku technik mechanik lotniczy oraz utworzenia klasy mundurowej. Również i on życzył wszystkim zebranym owocnej pracy, sukcesów i wytrwałości.
  W tym dniu uczniowie klas pierwszych spotkali się jeszcze z wychowawcami, których na inauguracji przedstawiła pani Dyrektor i wraz z nimi wybrali się oni na pierwsze rozpoznanie szkoły.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-06 16:36:02

  UWAGA! ZMIANY W PLANIE!
  PROSZĘ SPRAWDZIĆ SWOJE PLANY LEKCYJNE.
  Konieczne były poprawki, związku z czym plany, które otrzymaliście rano uległy zmianom.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-09-01 19:12:25

  Inauguracja roku szkolnego


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-08-18 22:33:50

  Uwaga! Poprawiony wykaz podręczników
  Informujemy, że w wykazie podręczników do klasy 1bt wkradł się błąd, dlatego też prosimy o sprawdzenie nowego wykazu podręczników, zwłaszcza uczniów z klasy 1bt.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-08-07 14:07:20

  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15
  Prosimy o zapoznanie się z listą podręczników na rok szkolny 2014/2015 dotyczących przedmiotów ogólnokształcących zamieszczoną w zakładce "Wykaz podręczników". Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane w późniejszym terminie.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-07-09 19:30:55

  Artykuł o nowym kierunku w TVP Fakty Wrocław
  Mechanicy poszukiwani - pod takim tytułem ukazał się artykuł Macieja Śmicha w Faktach TVP Wrocław. Cytujemy cały tekst wraz ze zdjęciem zamieszczonym w artykule, jednocześnie odsyłamy do zapoznania się z materiałem filmowym, który ukazał się 08.07.2014 w TVP Fakty o godz. 18.30 i 22.00 /15 minuta/.

  Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu po blisko 20 latach przerwy reaktywują klasę dla przyszłych mechaników lotniczych. „Dopasowujemy się do rynku” – mówią szefowie szkoły.


  Po blisko 20 latach przerwy LZN we Wrocławiu rekrutują chętnych do klas przyszłych mechaników lotniczych

  Tylu kandydatów szkolne korytarze Lotniczych Zakładów Naukowych nie pamiętały od dawna. Wszystko z powodu dwóch nowych kierunków nauczania: technik mechanik lotniczy oraz technik logistyk. 17-letni Maksymilian Sacha z Wrocławia w przyszłości chciałby zostać mechanikiem lotniczym. Majsterkowanie to jego pasja.

  Uczniowie w specjalnie przygotowanej sali na prawdziwych silnikach będą poznawać podstawy budowy sprzętu lotniczego. Poznają wyposażenie statków powietrznych, budowę maszyn, mechanikę statków powietrznych oraz oczywiście zajęcia praktyczne – tłumaczy Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych. LZN to trzecia w Polsce i pierwsza tego typu placówka na Dolnym Śląsku. Najbliższa szkoła średnia z zawodem mechanika lotniczego znajduje się z Rzeszowie.

  Kamil Wątrowski skończył wrocławski LZN 6 lat temu. Wówczas nie było specjalności lotniczej, ale i tak jako mechanik z powodzeniem znalazł pracę w firmie, która zajmuje się serwisowaniem samolotów na wrocławskim lotnisku. Mechanik może zarobić nawet około 10 tys. zł. Takie zarobki mają jednak pracownicy z dużym doświadczeniem i ukończonymi specjalistycznymi kursami opłacanymi najczęściej przez pracodawcę. Bez technikum lotniczego jednak w tym zawodzie nie ma czego szukać. Maciej Śmich  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-07-09 06:02:45

  Nabór do szkoły na rok 2014/2015
  W tegorocznym naborze do techników, wśród najbardziej popularnych, znaleźliśmy się na drugim miejscu. Przed nami uplasowało się tylko Technikum Nr 9. Największym zainteresowaniem cieszyło się Technik logistyk - klasa z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku. Zapraszam do artykułu w Gazecie Wrocławskiej - "Oto najbardziej oblegane szkoły we Wrocławiu (RANKING)."  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-07-04 21:20:41

  Ubezpieczenie uczniów 2014/2015
  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów w Lotniczych Zakładach Naukowych w roku szkolnym 2014/2015.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-07-03 10:50:17

  Wakacje 2014
  Po pracowitym okresie - wszystkim należy się "naładowanie baterii", ażeby z nowymi siłami we wrześniu rozpocząć nowy lub kolejny rok edukacji. Tym, którzy mają niedokończone sprawy z tego roku szkolnego - przypominamy - macie 2 miesiące - podzielcie ten czas racjonalnie na wypoczynek i uzupełnienie wiedzy, tak żeby sierpień Was nie zaskoczył.
      Wszystkim - bez wyjątku - uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom LZN - życzymy udanych, słonecznych i aktywnych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.

  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-07-03 09:21:22

  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
  W piątkowe przedpołudnie oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Był to bardzo pracowity czas, w którym wiele się wydarzyło - konkursy, projekty i wycieczki edukacyjne, inscenizacje upamiętniające wydarzenia z historii, jak odzyskanie niepodległości czy wprowadzenie Stanu Wojennego. Wielu było zaangażowanych w dzień "Drzwi Otwartych" szkoły, "Dzień marchewki", liczne akcje związane z Wolontariatem. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z bardzo ciekawymi ludźmi, związanymi z wojskiem, lotnictwem czy wspinaczką wysokogórską. Walczyliśmy także o tytuł najlepszego w zawodzie technik mechanik - uczniowie klasy 3bt zajęli I miejsce we Wrocławiu i III w województwie. Uczniowie i nauczyciele angażowali się w liczne akcje prowadzone we Wrocławiu, przy tym nie zapominając o tym, co najważniejsze - nauce.
  Na uroczystym podsumowaniu roku szkolnego wręczono świadectwa z czerwonym paskiem, wręczono nagrody dla najbardziej wyróżniających się i zaangażowanych. W uroczystości brali udział przedstawiciele Firmy Bosch, która patronuje klasie mechatronicznej oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN, które funduje od kilku lat stypendia dla dwóch najlepszych uczniów technikum.
  W tym roku uhonorowano statuetką nauczyciela przedmiotów mechatronicznych za długoletnią, pełna pasji i poświęcenia pracę. Potem już tylko krótkie spotkania w klasach z wychowawcami i wakacje....


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-07-01 09:48:12

  Ważna informacja dla Technika logistyka Służba w Wojsku

  Po zakwalifikowaniu do klasy technik logistyk z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku, uczeń zobowiązany jest do rozpoczęcia roku szkolnego we własnym zakresie zaopatrzyć się w mundur polowy komplet (bluza długa + spodnie) materiał pustynna burza oraz trzewiki skórzane całoroczne za kostkę (podeszwa protektor antypoślizgowy, szybki naciąg sznurowania).

   Zebranie organizacyjne, rodziców i uczniów, odbędzie się w dniu 01.09.2014r. o godzinie 17.00.

  OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-26 20:44:14

  Informacje dotyczące ustnej matury z języka polskiego 2014/2015
  Informujemy, że w zakładce "Lista tematów" zostały zamieszczone tematy do ustnej matury z języka polskiego - Matura 2014/2015.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-25 19:48:53

  Ogłoszenia końcoworoczne
  • W dniu 27 czerwca br. /piątek/ w Świetlicy szkolnej o godzinie 10.00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Przypominamy o stroju adekwatnym do sytuacji /skromna elegancja/.
  • W tym samym dniu /27.06.2014r./ o godzinie 11.00 rozdane tez będą świadectwa maturalne.
  • Egzaminy poprawkowe odbywać się będą w ostatnim tygodniu sierpnia wg harmonogramu.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-24 22:47:50

  Finał Konkursu "Najlepsi w Zawodzie..."
  Finał konkursu "Najlepszy w Zawodzie..." miał miejsce 17 czerwca 2014r. w Hali 100-lecia, gdzie zebrali się najlepsi uczniowie w swoich specjalizacjach - a było ich 28. Uczniowie klasy 3bt, jak już pisaliśmy zajęli pierwsze miejsce we Wrocławiu i trzecie w województwie. Brali oni udział w na "Najlepszego w Zawodzie Technik Mechatronik". Na rozdanie nagród zostali także zaproszeni dyrektorzy szkół, z których pochodzą finaliści oraz opiekunowie kół, jak i eksperci w danych zawodach. Nas reprezentowali finaliści - Jakub Pastuch, Rafał Rożak i Rafał Rudnicki, dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, ekspert Grzegorz Łomotowski i opiekun grupy Krzysztof Drzazga.
  Przybyli obejrzeli skrót z przebiegu całego konkursu, po krótkich przemówieniach wyróżnionym wręczono dyplomy i drobne upominki. Gratulujemy wszystkim pasji, zaangażowania i wiedzy.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-24 19:38:11

  Pamięci ofiar II wojny światowej
  Pamięć tych, co poświecili swoje, często bardzo młode, życie  nie powinna iść w zapomnienie. Temu też służą wycieczki edukacyjne. Historia Polski ma wiele takich momentów, których nie można zapomnieć, niewątpliwie II wojna światowa do takich należy, dlatego też 10-11 czerwca br. uczniowie klas drugich Lotniczych Zakładów Naukowych wzięli udział w wycieczce edukacyjnej - szlakiem pamięci ofiar II wojny światowej. Młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, przeszła Traktem Królewskim. Chwilę zadumy młodzi ludzie mieli na Powązkach, przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przy pomniku Małego Powstańca. Trochę z inną historią spotkali się uczniowie w Pałacu królewskim i Łazienkach.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-24 19:18:47

  Zagraniczne praktyki zawodowe
  W listopadzie 2014r. klasy technika mechatronika i eksploatacji portów i terminali odbywać będą zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Niemczech w ramach projektu Erasmus+.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-18 13:30:10

  KOMUNIKAT!
  Od nowego roku szkolnego będziesz mógł sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.
  Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś możesz sprawdź kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu wejdź na stronę http://pe.edu.wroclaw.pl/calendar/view.php?view=day&cal_d=1&cal_m=9&cal_y=2014#event_367
  Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl.
  Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcam do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.
  Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły macierzystej – tam uzyskasz pełną informację.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-17 05:41:28

  Odszedł Stanisław Kalman

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Stanisław Kalman - nauczyciel w Technikum Budowy Silników w latach 1950-55 jako nauczyciel fizyki, matematyki, maszynoznawstwa i biogogii.

  Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na Cmentarzu Osobowickim w dniu 14 czerwca 2014 roku /sobota/ o godzinie 12.30.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-12 14:42:14

  Młodzieżowe Igrzyska Sportowe 2014
  10 czerwca wzięliśmy udział, jak większość szkół Wrocławia, w Młodzieżowych Igrzyskach Sportowych na Stadionie Miejskim.  Celem imprezy, która jest częścią The World Games 2017, jest rozpropagowanie uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży. Każdy chce, żeby jego latorośl była zdrowa i aktywna, można to m.in. osiągnąć poprzez uprawianie sportu i nie musi być to sport wyczynowy.
  Uczestnikami tegorocznych Igrzysk był m.in. Lukasz Wójcik - Mistrz świata w karate, wielokrotny olimpijczyk Paweł Rańda, a także Panther Wrocław i wielu jeszcze ciekawych sportowców.
  Impreza zaczęła się tuż po 11-tej skokami ze spadochronu, potem już tylko pokazy i występy młodych sportowców.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-11 19:41:38

  Mistrzostwa LZN w Wędkarstwie Spiningowym
  8 czerwca 2014r. nad Bajkałem w Kamieńcu Wrocławskim odbyły się po raz pierwszy Mistrzostwa Lotniczych Zakładów Naukowych w Wędkarstwie Spiningowym. Niestety aura nie sprzyjała zawodnikom, ogromny upał spowodował, że ryby nie chciały zbytnio brać. Natomiast zawodnicy wykazali się dużą determinacją, co przyniosło efekty.
  Pierwszym Mistrzem wędkarstwa spiningowego został Daniel Hanus (2at). Gratulujemy zwycięzcy.
  Zawody odbyły się przyjaznej i towarzyskiej atmosferze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom, a zwłaszcza Radzie Rodziców LZN-u i Ryszardowi Sumowi za ufundowanie nagród.
  Zapraszamy na następne mistrzostwa  -  za rok.  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-10 22:33:06

  Informacje dotyczące Indywidualnych kont
  Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu!
  W związku z mającym ruszyć od 1 września br. Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wrocławską Edukacją informujemy, że konieczne jest złożenie WNIOSKU o utworzenie INDYWIDUALNEGO KONTA ucznia i rodzica / opiekuna prawnego.
  Szczegółowe informacje oraz wnioski znajdują się w ZAKŁADCE UCZNIOWIE pod hasłem INDYWIDUALNE KONTA. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi tam informacjami i pobraniem wniosków i zgód celem i złożenia w sekretariacie uczniowskim.


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-04 09:39:42

  Przedstawienie multimedialne

  Zapraszamy na przedstawienie multimedialne

  „Fizyk, Czarownica i stara szafa”,

  które odbędzie się 12.06.2014 r.

  w Lotniczych Zakładach Naukowych.

  Podczas interaktywnego spektaklu widzowie przekonają się, że fizyka nie jest wynikiem czarów. To, co często przypisujemy magii, to tylko proste sztuczki.

  Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału do 5.06.2014 r. na adres: szkolalzn@poczta.fm


  Autor: Joanna Zielińska || Data: 2014-06-01 06:47:22

 • WSPÓŁPRACUJEMY Z:
                          


 • Strona główna Kontakt